Committee MembersSTEERING COMMITTEE

 • Evelyn Kent, OSD/DOD (Chair)
 • Ruth Simmons, PVAMU (Co-Chair)
 • Qinqing (Christine) Zhang, UTRC
 • James Palmer,PVAMU

ORGANIZING COMMITTEE


General chairs
 • Timothy S. Kroecker, AFRL
 • Lijun Qian, PVAMU
Technical Program Chairs
 • Alex Aved, AFRL
 • Lin Li, PVAMU
 • Lei Huang, PVAMU
Publications Chair
 • Xishuang Dong, PVAMU
Tutorial Chair
 • Hsiang-Huang Wu, PVAMU
Student Poster Chair
 • Pamela Obiomon, PVAMU
Local Arrangement Chair
 • John Fuller, PVAMU
 • Yonggao Yang, PVAMU
Industry Chair
 • Xiangfang Li, PVAMU
Publicity Chairs
 • Latifur Khan, UT Dallas
 • Sikha Bagui, UWF
 • Yonghui Wang, PVAMU
Finance Chair
 • Lijun Qian, PVAMU
 • Lei Huang, PVAMU
Registration Chair
 • Carolyn Wedeking, PVAMU